کلیپ های خنده دار
صفحه اول

کارتون خنده دار فرزاد حسنی

بعد از جریان تحقیر جمشید در یکی از برنامه های فرزاد حسنی ، سروش رضایی این کارتونو منتشر کرد


دانلود کلیپ
زمان : 2 دقیقه